Stratejik Önceliklerimiz


Rekabet gücümüzü artırmak için patentli üstün teknolojilerin oluşturulması için araştırma ve geliştirme çabalarımızı sürdürmekteyiz.

Yenilenebilir kompozit konut ve diğer inşaat sektörlerinin artan nüfuz ederek ana faaliyet alanımızda büyüme göstemekteyiz. Mevcut uluslararası iştiraklerimizi ve stratejik ortaklıklarımızı, Lisanslama ve Doğrudan Yatırım yoluyla kârlılığa odaklanarak büyümedeğiz. Sürdürülebilir ve saygın bir marka imajı oluşturmak bizim için en mutlu verici iştir. Sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için know-how değişimi yoluyla Rocktas Şirketler Grubu arasında sinerji yaratmak, Ekip üyeleri arasında etik değerler ve dürüstlük inşa etmek, Katma değerli ürünler alanında büyümek ve kapasiteyi sürekli artırmak ve optimize ederek uygulayarak denemekteyiz. Iletişim ve teknoloji ve yeni iş fırsatları ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyümek her yere ulaşma izindeyiz.

Mevcut ilişkilerimizi zenginleştirecek ve iş büyümesi fırsatları yaratacak bir uluslararası danışmanlar ağı geliştirerek önümüzü daha iyi görmek istiyoruz